Popovics Fleye Foils Medium Bay Anchovy

Makes flashy offshore patterns.

$8.30 Per Pkg.
Stock code: BAMD
UPC: 762820167966