Dazl-Eyes Black 2.4mm 3/32 Inch 25 Ct

$6.50 Per Pkg.
Stock code: EYE301
UPC: 712421058620