Dazl-Eyes Black 3.2mm 1/8 Inch 25 Ct

$6.50 Per Pkg.
Stock code: EYE302
UPC: 712421058651